AVSTÄMNINGTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 sep 2019* 31 mar 2019 30 sep 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 1 082 910 786 701 604
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 192 175 155 137 111
EBITA 1 274 1 085 941 838 715
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 55 52 47 43 40
EBITDA 1 329 1 137 988 881 755
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK) 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 sep 2019* 31 mar 2019 30 sep 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
EBITA (rullande 12 månader) 1 274 1 085 941 838 715
Varulager, årsgenomsnitt (+) 1 482 1 304 1 155 1 037 941
Kundfordring, årsgenomsnitt (+) 1 725 1 542 1 368 1 231 1 043
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 940 817 732 677 622
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 2 267 2 029 1 791 1 591 1 362
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 56% 53% 53% 53% 53%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
3 månader 6 månader 12 månader
Koncernen 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 31 mar 2019
Förvärvad tillväxt (MSEK,%) 182 (8%) 276 (15%) 438 (9%) 468 (12%) 969 (11%) 999 (12%)
Organisk tillväxt (MSEK,%) 389 (17%) 93 (5%) 672 (14%) 264 (7%) 1 311 (15%) 903 (11%)
Avyttringar (MSEK,%) -20 (-1%) -8 (0%) -57 (-1%) -29 (-1%) -93 (-1%) -65 (-1%)
Valutakurseffekter (MSEK,%) 28 (1%) 85 (4%) 65 (2%) 159 (4%) 195 (2%) 289 (4%)
Total tillväxt (MSEK,%) 579 (25%) 446 (24%) 1 118 (24%) 862 (22%) 2 382 (27%) 2 126 (26%)
Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 30 sep 2019* 31 mar 2019 30 sep 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 034 865 741 665 580
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 44 41 36 31 25
Total 1 078 906 777 696 605
Räntetäckningsgrad, ggr 24,5 22,1 21,6 22,7 23,9
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 30 sep 2019* 30 sep 2019** 31 mar 2019 30 sep 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Finansiell nettoskuld, MSEK 2 917 2 341 1 960 2 205 1 405 1 011
Pensioner, MSEK (-) -374 -374 -260 -252 -229 -210
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 2 543 1 967 1 700 1 953 1 176 801
Eget kapital, MSEK 2 627 2 629 2 520 2 150 2 131 1 741
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 1,0 0,7 0,7 0,9 0,6 0,5
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 30 sep 2019* 30 sep 2019** 31 mar 2019 30 sep 2018 31 mar 2018 31 mar 2017
Resultat efter finansiella poster 1 034 1 034 865 741 665 580
Finansiella kostnader (+) 66 66 62 76 71 39
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 1 100 1 100 927 817 736 619
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 7 233 7 012 6 324 5 638 4 996 4 143
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -1 771 -1 771 -1 604 -1 439 -1 319 -1 167
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -393 -393 -378 -357 -335 -268
Sysselsatt kapital 5 069 4 848 4 342 3 842 3 342 2 708
Avkastning på sysselsatt kapital, % 22% 23% 21% 21% 22% 23%

*Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader exkluderar effekten från IFRS 16 för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden
**Resultatbaserade siffror för rullande 12 månader så väl som siffrorna i balansräkningen exkluderar effekten från IFRS 16 för att bidra med en rättvisande bild i relation till jämförelseperioden

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.