AFFÄRSOMRÅDEN

Nettoomsättning per affärsområde 2019/2020 2018/2019
Kvartalsdata, MSEK Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Automation 552 591 549 481 444 472
Components 511 504 553 482 451 474
Energy 593 619 644 607 571 535
Industrial Process 865 807 707 603 497 498
Power Solutions 402 417 414 384 380 419
Koncernposter -6 -4 -3 -6 -5 -3
Addtechkoncernen 2 917 2 934 2 864 2 551 2 338 2 395
EBITA per affärsområde 2019/2020 2018/2019
Kvartalsdata, MSEK Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Kv 1
Automation 57 60 52 48 45 49
Components 58 54 64 45 53 58
Energy 75 67 70 54 64 56
Industrial Process 134 103 71 48 50 50
Power Solutions 62 65 54 56 56 57
Koncernposter -6 -8 -2 -5 2 -10
EBITA 380 341 309 246 270 260
Avskr. på immateriella A.T. -51 -49 -49 -43 -44 -39
- varav förvärv -49 -47 -47 -42 -42 -38
Rörelseresultat 329 292 260 203 226 221
Nettoomsättning 3 månader 6 månader Rullande 12 månader
MSEK 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 31 mar 2019
Automation 552 444 1 143 916 2 173 1 946
Components 511 451 1 015 925 2 050 1 960
Energy 593 571 1 212 1 106 2 463 2 357
Industrial Process 865 497 1 672 995 2 982 2 305
Power Solutions 402 380 819 799 1 617 1 597
Koncernposter -6 -5 -10 -8 -19 -17
Addtechkoncernen 2 917 2 338 5 851 4 733 11 266 10 148
EBITA och EBITA-marginal 3 månader 6 månader Rullande 12 månader
30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 30 sep 2018 30 sep 2019 31 mar 2019
MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK % MSEK %
Automation 57 10,3 45 10,2 117 10,2 94 10,3 216 10,0 194 10,0
Components 58 11,4 53 11,7 112 11,0 111 12,0 221 10,7 220 11,2
Energy 75 12,6 64 11,2 142 11,7 120 10,8 266 10,8 244 10,4
Industrial Process 134 15,4 50 10,2 237 14,2 100 10,1 355 11,9 219 9,5
Power Solutions 62 15,3 56 14,7 127 15,5 113 14,2 237 14,6 223 14,0
Koncernposter -6 2 -14 -8 -21 -15
EBITA 380 13,0 270 11,5 721 12,3 530 11,2 1 274 11,3 1 085 10,7
Avskr. på immateriella A.T. -51 -44 -100 -83 -192 -175
- varav förvärv -49 -42 -96 -80 -185 -169
Rörelseresultat 329 11,2 226 9,7 621 10,6 447 9,5 1 082 9,6 910 9,0

​​​​​​​INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Nettoomsättning per dotterbolagens
geografiska hemvist
3 månader
30 sep 2019
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 148 194 205 196 242 -2 983
Danmark 142 133 139 146 25 -2 583
Finland 64 126 46 186 30 -1 451
Norge 61 56 133 199 25 -1 473
Europa 135 2 70 67 55 0 329
Övriga länder 2 0 0 71 25 0 98
Total 552 511 593 865 402 -6 2 917
Nettoomsättning per dotterbolagens
geografiska hemvist
6 månader
30 sep 2019
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 320 410 398 407 507 -3 2 039
Danmark 269 272 284 313 48 -5 1 181
Finland 164 222 94 332 58 -1 869
Norge 118 107 293 364 52 -1 933
Europa 268 4 142 129 104 - 647
Övriga länder 4 0 1 127 50 0 182
Total 1 143 1 015 1 212 1 672 819 -10 5 851
Nettoomsättning per dotterbolagens
geografiska hemvist
3 månader
30 sep 2018
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 143 193 197 171 248 -2 950
Danmark 110 124 116 112 20 -3 479
Finland 88 81 35 66 24 0 294
Norge 56 49 143 63 21 0 332
Europa 46 4 80 61 47 - 238
Övriga länder 1 0 0 24 20 0 45
Total 444 451 571 497 380 -5 2 338
Nettoomsättning per dotterbolagens
geografiska hemvist
6 månader
30 sep 2018
MSEK Automation Components Energy Industrial Process Power Solutions Koncern-poster Addtech koncernen
Sverige 293 402 370 342 538 -3 1 942
Danmark 233 257 210 245 28 -5 968
Finland 183 161 75 125 52 0 596
Norge 113 99 307 124 47 0 690
Europa 91 6 144 120 94 - 455
Övriga länder 3 0 0 39 40 0 82
Total 916 925 1 106 995 799 -8 4 733

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.